Degernäs
Välkommen till Degernäs! > Degernäs EFS

Degernäs EFS

EFS missionsförening i Degernäs bildades 1913 av människor som ville komma tillsammans i en kristen gemenskap. EFS är en förkortning av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som är en självständig rörelse i Svenska Kyrkan. EFS finns i stort sett i hela landet och bildades för 150 år sedan.

I Degernäs har vi en nära gemenskap med Tegs församling. Prästen Kenneth Ruuth är anställd av EFS och hans tjänster delar vi med övriga missionsföreningar i Tegs församling. All verksamhet i föreningen sköts av ideella krafter.

Föreningen har för närvarande 25 medlemmar, som vill att missionshuset ska få vara en mötesplats, där tillfällen ges för gemenskap, lyssnande och deltagande.

Undersidor