Degernäs
Välkommen till Degernäs!

Välkommen till Degernäs!

Varmt välkommen till Degernäs - byn ute på slätten. Vi är i rikspressen kända för det rika fågelliv som finns ute på åkrarna. Botniabanan passerar mellan byn och Västerfjärden. Byn består av ca 123 hushåll och ca 320 invånare. Det är en aktiv by med flera aktiva föreningar: Byasamfälligheten (DSF), EFS, Fritidsföreningen, IT-föreningen, Jaktföreningen och Vägföreningen.

 

NYHETER

2021.06.24 Nu är det klart med nya leverantörer av internet samt E-post.
Idag har vi fått bekräftat att vi kommer att byta leverantör under
  augusti månad. Vi kommer att byta både internet leverantör samt en
ny E-post leverantör. Då vi byter leverantör så kommer all aktiv
  utrustning att bytas ut. Både i husen samt i Noden (Centrala
  knutpunkten). Exakt hur bytet kommer att gå till har vi inga uppgifter
  om just nu, men information kommer under sommaren. Den nya
  leverantören av internet blir Bahnhof. Då återkommer möjligheten till
  telefonsupport. De har också helhetsansvaret för att ni som
  medlemmar ska få den uppkoppling som är lovad. Vi som förening
  kommer bara att se till att det finns en fiber fram till husen.
Så om någon får problem är det bra att ringa till deras support.

2021.03.16 Degernäs IT kallar till årsmöte den 30 Mars kl 20.00
På grund av den rådande pandemin så kommer vi att hålla årsmötet 
  digital via tjänsten StarLeaf. Det går att välja att ansluta sig via
webbläsaren. Här under kommer länken.
 
https://meet.starleaf.com/4031690672

2020.03.08 Degernäs IT kallar till årsmöte den 30 Mars kl 19.00. Plats EFS

2019.04.11 
Degernäs IT kommer att uppdatera utrustningen. 
                  Onsdagen den 11 april kommer arbetet med att uppdatera får tekniska
utrustning att börja. Under vecka 16 kommer El Teleteknik att boka tid för
byte av utrustningarna i bostäderna. Efter detta kommer hastigheten att
öka till 1 Gb/sek i båda riktningarna. Vi i styrelsen hoppas att detta
arbete inte kommer att påverka er alt för mycket.


2011.09.01. Byns historia. Läs mer.

2010-07-01. Aktuellt. Reportage från byaresan. Läs mer

2010-05-04. DSF. Avtackning av Berndt Eriksson. Läs mer

2009-03-10  Degernäs Fritid/Gårdarna i Degernäs by.

Bilder från Realesepartyt i december 2008. läs mer

 

Boken finns att köpa.